Sunday, February 2, 2020

Finding and removing trigger points in the lungs to help preventing and treating 2019-nCov, Covid-19, cold, asthma, coughing, COPD, and flu A

Finding and removing trigger points in the lungs to treat COVID-19, Corona, flu, flu A, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, COPD, chest pain, coughing, difficulty breathing, tonsillitis, rhinitis.

1. Boost the lungs. to the illness caused by the virus,  there is no medicine. But the health of the individuals makes a great difference. There is no medicine for these diseases. But right eating and exercise is the best advice for all. This is an exercise for lungs & removing trigger points
We can use hands or rubber hammer to punch or clap on the back.
You may feel like this is similar to postural drainage. No, this is better. The postural drainage technique makes patients feel lots of roughness on the back but does not make the lungs vibrate much. Punching on the back makes the whole lungs vibrate, this will make patients breathe easier. Do this in the right degree can be seen as a massage for the lungs to boost the health of the lungs.
To know how much the vibration of the vessels and cells in the lungs, just quickly punching on the table, and see the vibrations of dust and objects on the table. If we can punch with a quick rhythm, we can make the lungs vibrate most with the little effort. The more we do for patients, the better the patients feel.
  1. By finding and removing trigger points in the lungs we can help to treat 2019-nCov, Corona, flu, flu A, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, COPD, chest pain, difficulty breathing, tonsillitis, rhinitis, lungs, flu complication. On the other hand, removing trigger points in the lungs can boost the health of the lungs, supply well oxygens for all important organs and the whole body in critical situations.
  2. Quickly and slightly punch on the back under which there are the lungs, if there are places that the patients feel hurt, pain, breathlessness, causing the coughing or feel comfortable these are the trigger points which can make the lungs ill or pneumonitis. The trigger points I usually find are on the bottom of the lungs. We can remove these trigger points in the lungs by continuous punching on the lungs and the bottom of the lungs, which are the site of trigger points, for about 10 to 30 minutes each time. By asking the feeling of the patients and the sound during punching on the back we can know whether or not the trigger points have been removed?
  3. We can use a blanket or a towel to cover the upper back, ask patients to lie down, then we clapping, or punching on the back. Right punching/clapping makes patients feel better, calmer, and do not make the pain more or the skin become red.Treatment for Coronavirus, Covid19, asthma, COPD, difficult breathing: clapping/punching on the back

Boosting the lungs, there is no medicine for viruses, but the health of the individuals makes a great difference. Keys: nutrition, Qigong, trigger points & Keto flu. Most death cases had other diseases before.
Continous doing these several days can remove all the forgotten trigger points in the lungs, we can prevent and treat 2019-nCov, Corona, flu, flu A, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, COPD, chest pain, difficulty breathing, tonsillitis, rhinitis, lungs, flu complication.

Let’s do the self-diagnosing to see if you have any trigger points.


Self-checking the health and finding the trigger points
Just press the thumb on the stomach of people: right upper stomach (liver), Left upper stomach (gastric), and middle-lower stomach (intestine, ovule or prostate), if it pain, there may be block for fluidity
Quick and slight clap on the shoulder, neck, back, lumbar, head, and forehead to see if there are the sensations of pain, piercing, burning, or comfortable.
Check the hands, feet to feel if it warm, and scratch on the feet to feel if there are abnormal feelings
Bend and the neck and the back to see if it feels uncomfortable.
Turning the head to the left and to the right to see if it have uncomfortable
Pressing along the eyebrows to see if there is pain or piercing.
Clapping or quick punching on the chest to see if it is pain, piercing or comfortable feelings.

Great impacts of relaxed deep breathing that benefit the health


Try relaxed deep breathing for 10 minutes, then check the warmth of the hands and the glycemia, you will see impacts of breathing via the mouth deeply and slowly; which is quite similar the smoker inhales cigarettes. I have done this and let the practitioners do it, the hands become warmer and glycemia may rise a little. Mobilizing stored glucose into the bloodstream makes smokers do not feel hungry much, and do not gain weight while the people quit smoke gain weight and have more the feeling of hungry.

A simple way to have relaxed deep breathing is:

1. Just try to breathe out via mouth or nose gently and slowly and as long as possible, when breathing out, pronounce small voice of OOOO or UUU or hahahahaha. By having this small sound, practitioners can have the breathing out longer 2-5 seconds than the breath without small sound. This can make the breath longer, deeper but the practitioners are not tired and do not have to try hard.
2. Do not try to breathe in, just breathe in normally. By practicing this, practitioners can have only 6 to 12 breaths in a minute. 
On average, people gain 5kg in the year after they stop smoking.

2. The sample clip of punching on the back:


 
 

 
The clip of clapping on the whole body to remove the trigger points (this is part of my Vietnamese course on Edumall.vn and Unica.vn)

A new view of real cause and  real cure for diseases: The simple exercises help to warm the hands, self-reduce the pain and headache in just 10 minutes. Natural techniques that can help to treat: Asthma, Bronchitis, Cold, COPD, Coughing, Difficult breathing, Fever, Flu A, Alzheimer’s diseases, Backache, Dizziness, Eye problems, Headache, Insomnia, Nerve pain, Parkinson, Cancer, Diabetes, Fatigue, Fibromyalgia, Hypertension, Hypotension, and Hemorrhoid
During the time of practicing, I always find these trigger points in the lungs of the practitioners even they are healthy by quick and slight punching on the back, and I make them feel better and healthier by continuous punching. The video in this writing also illustrates the way that I usually do.
The health of the lungs also impacts the health of the heart, intestine, liver, kidneys, blood vessels and the billion cells in the body, so removing the forgotten trigger points in the lungs we can make all the body in a good shape. By doing so, we can simply cure a chronic cold, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, COPD, chest pain, difficulty breathing, tonsillitis, and rhinitis.
Chỉ với lọ dầu gió, ống hút và quả bóng rổ giúp tự chữa viêm xoang, ngạt mũi, bệnh hô hấp mãn tính, viêm đường hô hấp, bệnh phổi, ho, khò khè, khó thở, nhịp tim nhanh, ho có đờm đặc.

Tự chữa cho tạng nên làm dần, mệt nghỉ, uống thêm đường là hết. gầy thì ăn uống tối đa đồ ngon, ngọt, dinh dưỡng, tẩm bổ cho tăng cân, nhanh hết mệt. còn nghi đường máu, ra nhà thuốc đo 1 tuần 3 lần, thời điểm bất kỳ vì có số của no, đói đó.

Phế chủ bì mao, chủ thân nhiệt, khai ra da, chủ ra đại tràng, sinh thận thủy (thận chủ cơ xương khớp) và tương sinh tương khắc với toàn bộ các tạng khác. Nên nếu bị khó thở, viêm xoang kèm nhiều vấn đề khác, có thể biết qua tự khám thì chỉ dùng thuốc xoang, ho không thôi thì không khỏi. Hỏa sinh thổ, thổ kinh kim (phế), kim sinh thủy (thận). Nên người bị bệnh mãn tính ở hô hấp đa phần có các triệu trứng trào ngược, nghẹn họng, khó tiêu và mụn nhọt, nám da. Phổi khỏe sẽ tương sinh, tương khắc giúp các tạng khỏe, phổi khỏe, cơ thể sẽ có sức phục hồi tạng suy, bệnh mãn tính. Ai có bệnh mãn tính, lâu năm cũng lên hít vài lần, sẽ giúp mạnh phổi, thông khí. Theo kinh nghiệm thực tế, hơn 90% người bị đau mỏi mãn tính, cao huyết áp, huyết áp thấp, tiền đình, tức ngực, hụt hơi, lạnh tay chân, người hàn, táo bón, bệnh tiêu hóa, mất ngủ, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn chuyển hóa, suy tang, chuột rút, ho mạn, hen, copd... đều có vấn đề tiềm ẩn ở phổi (dù có chiếu chụp có thấy hay ko) với các mức độ khác nhau. Dùng dần, lượng nhỏ tinh dầu sẽ ngấm vào máu, ít một, giúp hoạt huyết

Link dùng bóng và dụng cụ

Chữa viêm mũi, xoang, phòng cảm, cho ho, hen, mũi, xoang, phòng cúm, phòng, hỗ trợ Covid. Có thể dùng dầu tràm nếu kích ứng. Dung dịch có thể linh hoạt: hành, tỏi, tinh dầu, gừng.

Link tạo dụng cụ hít tinh dầu qua mũi

Link dụng cụ hít trên fb:

Lưu lại, chia sẻ cho ai quan tâm.

Hình ảnh minh họa thực tế:
A new view of real cause and  real cure for diseases, The simple exercises help to warm the hands, self-reduce the pain and headache in just 10 minutes. 
Practical view for self-finding and self-removing the trigger points in the lungs to treat COVID-19, Corona, flu, flu A, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, COPD, chest pain, coughing, difficulty breathing, tonsillitis, rhinitis.
Boost the lungs. to the illness caused by the virus, there is no medicine. But the health of the individuals makes a great difference. There is no medicine for these diseases. But right eating and exercise is the best advice for all. This is an exercise for lungs & removing trigger points.
Quickly and slightly punch on the back or on the chest under which there are the lungs, if there are places that the patients feel hurt, pain, breathlessness, causing the coughing or feel comfortable these are the trigger points that can make the lungs ill or pneumonitis. The trigger points I usually find are on the bottom of the lungs. We can remove these trigger points in the lungs by continuous punching on the lungs and the bottom of the lungs, which are the site of trigger points, for about 10 minutes each time. By asking the feeling of the patients and the sound during punching on the back we can know whether or not the trigger points have been removed?
You may feel like this is similar to postural drainage. No, this is better. The postural drainage technique makes patients feel lots of roughness on the back but does not make the lungs vibrate much. Punching on the back makes the whole lungs vibrate, this will make patients breathe easier. Do this in the right degree can be seen as a massage for the lungs to boost the health of the lungs. To know how much the vibration of the vessels and cells in the lungs, just quickly punching on the table, and see the vibrations of dust and objects on the table. If we can punch with a quick rhythm, we can make the lungs vibrate most with the little effort. The more we do for patients, the better the patients feel.
Clapping removes trigger points in the lungs, removing the stiffness or rigidity of the vessels, cells in the lungs. Make blood circulate well in the lungs which helps the white blood cells to kill bacteria better. When the lungs are clear, it can take more oxygen and make people feel better, and stop the difficult breathings. The health of the lungs also impacts the health of the heart, intestine, liver, kidneys, blood vessels and the billion cells in the body, so removing the forgotten trigger points in the lungs we can make all the body in a good shape. Most people have chronic health problems also have problems in the lungs, just clapping on it, you can test the ideas. This can be applied and tested first for asthma, COPD, difficult breathing, and chronic coughing then using for Covid-19 patients

Cough is the body reflex when having some problems or stuck in the airway.

Cough is the body reflex when having some problems or stuck in the lungs, the body tries to throw it out by coughing. Punching on the back makes them have great relief. We may call stuck, dust, phlegms, constriction of vessels in the lungs as trigger points. If it is too much of trigger points in the lungs, patients will feel healthier in the chest, and difficult breathing. The cause of death by COVID -19 comes from difficult breathing, which reduces substantially oxygen saturation.

Epidemiology of COVID-19, the view that we may forget

·    From the epidemiology of COVID-19, most fatal cases have many other chronic health problems like problems in cardiovascular. If they have cardio problems and vascular problems, I see the health of the heart has an impact on the health of the lungs. And the lungs also have lots of veins, tiny veins, which are the basic structure of the lungs - the proof is a kind of drug for high blood pressure treatment has impacts on veins have side effects is coughing. It means that the patients who have cardiovascular diseases also have lung problems. By clapping or punching, we can find it out.
·    Do COVID-19, coronavirus, flu virus reveal that too many people have forgotten, untreated problems in systemic cardiovascular? Some of its drugs caused Coughing because the lungs contain lots of veins! Test by slightly punching/clapping on the back and the chest.
·    From statistics, how can the young, the healthy men, and the females can self-prevent, self-heal flu caused by Coronavirus.
·    Epidemiology of SARS may reveal that it is not the condition of the treatment but the health of the patients or the health of lungs, the systemic vessels decides the results of recovery or complication. Especially living in the polluted environment, people inhale a lot of contaminations that may deposit in the whole lungs and on the bottom of the lungs. By quick and slight punching on the back, we can make the whole lungs, bronchitis and blood vessels in the lungs vibrate with a rhythm.
·    We do not have medicine for virus flu but we do know that by boosting the immune system, have good health can prevent and stop the flu. The complication of the 2019-nCov mainly on the lungs. Reading the epidemiology of the SARS, I sees that by making the lungs in good health, we can stop the epidemic of 2019-nCov.
·    "Keto flu”, the key for the flu, flu A, 2019 n-Cov, and the most chronic illnesses. Most of the symptoms of the Keto flu can eradicate by a glass of sugar or a bowl of soup. In other words, the cells and organs of people having a Keto diet or Low Carb diet are hungry, it makes the people on the diet have lots of flu-like symptoms. So remember to feed more the patients with nutritious food or sweet juice so that they can have warm hands, and the immune system can fight the virus, the immune system can repair the defects in the lungs and systemic vessels. Glucose is the basic energy for the whole body to have normal functions. Always bear in mind that keep level of glycemia at the level of 6.0 ml/dl when hungry.
·    Preventing and treating Coronavirus, Covid-19 or Corona outbreaks lies in the finding and removing trigger points in the lungs and the whole body.
·    From statistics, the same condition of treatment, how can the young, the healthy men, and the females can self-prevent, self-heal flu caused by Coronavirus. Not yet medicine cure viruses, asthma, COPD, Chronic bronchitis, difficult breathing, but the health of the patients makes a great difference. Most death cases had other diseases.
·    The forgotten health problems: Covid-19 mortality rate, profoundly disturbing. It is not by the virus, but it may reveal the weakness of the modern medical system. It does not heal people, it just makes them feel temporary relief. It creates terms like chronic illness and asks them to take medication for blood pressure, glycemia, itchy, pain, irritation for years, decades, or lifetime. Many patients of chronic diseases have to take 4 - 5 pills for diabetes, cholesterol, hypertension, and impotent at the same time.
·    They may wrong, they may create its own conflict, paradoxes in even one branch of medicine. Worst of all, they are come from the wrong belief on lifestyle, on the heath. When having problems with lipidemia, glycemia, blood pressure, nutrition in blood, they all taught to think of medication. Poor physical lifestyle caused a lot of health problems in developed countries, just google or Wikipedia. This is a fact.
·    Many religious leaders infected and dying, even the high position in their religions, they even die when they are praying. It makes me doubt God. Just a kind of belief and power of belief. If Darwin was right, then we have roots from animals, we do not need too much clean and isolating lifestyle. Look at the lives of 2300 years ago, 2000 years ago, 1400 years ago, 1000 years ago, 400 years ago, 100 years ago, if based on the modern standard of hygiene, the modern theory of diseases, theory in eating, drinking, all these people of these time should be dead because of a lot of diseases. So praying just have a little bit benefit.
·    We may forget that the condition of living can have an impact on overall health and the immune system. I can only describe the paradoxes of living, paradoxes of David and Goliath, the advantages and disadvantages of having, pr of richness, of leisure/lazy lifestyle. Modern men may lazy caused they have too much and not think much of right giving, right taking. They may have a shallow view on physical and material life, tangible and intangible life, of giving or taking are the two faces of a coin/act/phenomenon.

5.      Steps to help treat flu, flu A, COVID-19, cold, difficult breathing, coughing, asthma, bronchitis, COPD, pneumonitis, chest pain, and flu complications.

These steps together can help to boost the lungs and other illnesses so that the respiratory diseases recovered faster and do not create any complications
A. Eat and drink first to warm up the body
The heat comes from metabolic reactions. To the weak, skinny, or chronically ill people, they need to take a lot of sugar juice to supply enough glucose for the cells. During practice, there are some learners who had chronic illnesses taken nearly 400 mg of sugar to have enough glucose for the cells. The glycemia should be maintained ranged from 6.0 mmol/l to 8 mmol/l.
B. Lie down and place an object on the lower abdomen, this will make the blood circulate well to the whole body
Lie down and place an object weigh about 1 kg to 2 kg on the lower abdomen. The object I usually uses was the bottle of water, a rock, a brick, or a handy bag. Place from 10 minutes to 30 minutes until they have warm hands and warm feet. During practice, I usually saw that the hand will warm first, then the stomach, and the foot.
1. If the hands and the foot warm, then do the third step
2. If the hands warm and the foot is not warm, these people can take more sugar juice then continue to lie down and put an object on the lower abdomen.
3. If the hands and the foot is not warm, even worse, the hand become colder and have cold sweating, stop immediately to start the first step to eat more and drink more sugar juice
There are a lot of soft tissues, soft organs and large vessels in the lower stomach so changing the vibration or movement of the lower stomach can make a great impact on blood circulation. This is the reason why deep breathing and abdominal breathing in yoga or qigong have many benefits on health.
C. Removing the trigger points in the lungs
We can use hands or rubber hammer to punch or clap on the back or on the chest. Cover the hand by gloves or cover the back by a towel to avoid redness on the back skins. Ask patients to sit up or lie down, then we clapping, or punching on the back and on the chest. Right punching/clapping makes patients feel better, calmer, and do not make them pain or the skin become red.
1.       Quickly and slightly punch on the back or on the chest under which there are the lungs, if there are places that the patients feel hurt, pain, breathlessness, trigger coughing or feel comfortable these are the trigger points that can make the lungs ill or pneumonitis. The trigger points I usually find are on the bottom of the lungs. We can remove these trigger points in the lungs by continuous punching on the lungs and the bottom of the lungs, which are the site of trigger points, for about 10 minutes each time. By asking the feeling of the patients and the sound during punching on the back we can know whether or not the trigger points have been removed?
2.       Continous doing these several days can remove all the forgotten trigger points in the lungs. After trigger points removed, clapping on the back just creates the normal feeling, no more the feeling hurt, pain, breathlessness or trigger coughing.
D. Clapping on trigger points on the whole body until having the sensation of roughness.
Clap on the muscle of the back, the shoulder, the neck, the nape, and the head.
When the practitioners have warm hand and/or foot, start to clap on the muscle on the back, the muscle on the lumber, the muscle on the neck, the muscle on the nape, and the muscle on the head; these are the areas that have many trigger points. Clapping on trigger points, people only feel numbness, continue clapping on it until people have the sensation of roughness or burning. The trigger points will be removed when people have the sensation of roughness or burning. Clap on those areas until all have a sensation of roughness.

Aims that therapies should aim

Always bear in mind that the exercises, right eating, drinking sugar juices and rhythmic pressing and suitable punching are to removing the trigger points and make the body in the good state which is shown in the hands and feet are warm.
1. The aim of self-healing is to have hand and feet warm and keep hands warm, soft, and a little moisture.
2. Keep glycemia at least 6.0 mmol/l when hungry.

Finding and removing trigger points in the lungs, stomach, important organs & the whole body can help to prevent and treat COVID-19, flu A, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, difficulty breathing, COPD, simply by Qigong exercise, right clapping.
This can be applied and tested first for asthma, COPD, difficult breathing, and coughing.
To know the effective for COVID patients, we can try it on people have chronic lung problems which can have acute difficult breathing like asthma, COPD, bronchitis, chronic cough or acute cough.
1.  Clapping removes trigger points in the lungs, removing the stiffness or rigidity of the vessels, cells in the lungs. Make blood circulate well in the lungs which helps the white blood cells to kill bacteria better. On the other hand, when the lungs are clear, it can take more oxygen and make people feel better, and stop the difficult breathings.
2.  Cough is the body reflex when having some problems or stuck in the lungs, the body tries to throw it out by coughing. Punching on the back makes them have great relief. We may call stuck, dust, phlegms, constriction of vessels in the lungs as trigger points. If it is too much of trigger points in the lungs, patients will feel healthier in the chest, and difficult breathing. Punching by hands, clubs or rubber hammer quickly and slightly and not create pain, will make the lungs clear, it will make the lungs vibrate to loosen the trigger points and remove it. It makes lung cells healthier and recovers better and facilitates the blood cells to kills the virus.
3.  Ask others to do it, or if not, can self do it. It is like a massage for lungs, very safe. And much more effective, much more simple than postural drainage. This is why all can do it, test it and feel the results immediately.
The cause of death by COVID -19 comes from difficult breathing, which reduces substantially oxygen saturation.
4.  From the epidemiology of COVID-19, most fatal cases have many other chronic health problems like problems in cardiovascular. If they have cardio problems and vascular problems, I see the health of the heart has an impact on the health of the lungs. And the lungs also have lots of veins, tiny veins, which are the basic structure of the lungs - the proof is a kind of drug for high blood pressure treatment has impacts on veins have side effects is coughing. It means that the patients who have cardiovascular diseases also have lung problems. By clapping or punching, we can find it out.
5.  Aim of all therapies should make blood pressure at 120 -130 /80/75 or around it. And the glycemia at 6.0 when hunger and 70 - 9.0 when full. Warm hands, feet, and no trigger points in the body. Right eating, exercise and Qigong make body sweating and warm body, By clapping, we can remove all trigger points in the body. When clap or slight punch on the body, we can feel the trigger points because of strange feelings of pain, numbness. Do it until you feel roughness or normal feelings. 
6.  We can use a blanket or a towel to cover the upper back, ask patients to lie down, then we clapping, or punching on the back. Right punching/clapping makes patients feel better, calmer, and do not make the pain more or the skin become red.
7.  Virus, fear, and worry makes people self-reduce from greed to basic needs. The earth becomes much cleaner. Needs: just small space, quiet, simple eating, enjoy!
Do COVID-19, coronavirus, flu virus reveal that too many people have forgotten, untreated problems in systemic cardiovascular? Some of its drugs caused Coughing because the lungs contain lots of veins! Test by slightly punching/clapping on the back. From statistic, the Same condition of treatment, how can the young, the healthy men and the females can self-prevent, self-heal flu caused by Coronavirus/ #COVID19.
3. Combining with the other techniques I described in my articles, we can remove all the trigger points in the body, in other words, we can heal most chronic diseases in a short time.
"The Cause and Possible Cure for Cancer and Chronic Diseases from Applying Papaya Leaf Juice, Baking Soda, Aspirin, Sugar, Temperature, Vietnamese Qi Gong Breathing, Exercise, Metabolism, and Traditional Medicine"
And "Removing trigger points and balancing metabolic reactions are the keys to fatigue, nerve pain, chronic illness, diabetes, fibromyalgia, Alzheimer’s diseases, vestibular disorder, and neurodegenerative diseases".
4. Epidemiology of SARS may reveal that it is not the condition of the treatment but the health of the patients or the lungs decides the results of recovery or complication. Especially living in the polluted environment, people inhale a lot of contaminations that may deposit in the whole lungs and on the bottom of the lungs. By quick and slight punching on the back, we can make the whole lungs, bronchitis and blood vessels in the lungs vibrate with a rhythm.
Most of them have health problems or chronic illnesses before. Right treating and right self-healing should cure all these health problems. Medicine only temporarily reduce the symptoms.
2019-nCov is a type of flu virus, the virus spread quickly in a large community, the virus is not dangerous to the people, but its complications on the lungs and the whole body are life-threatening. We do not have medicine for virus flu but we do know that by boosting the immune system, have good health can prevent and stop the flu. The complication of the 2019-nCov mainly on the lungs. Reading the epidemiology of the SARS, the author sees that by making the lungs in good health, we can stop the epidemic of 2019-nCov.
  • By removing the trigger points in the lungs, we can treat the diseases caused by Covid-19.
  • By boosting the immune system and the health of the lungs we can stop the epidemic caused by 2019-nCov.

"Keto flu”, the key for the flu, flu A, 2019 n-Cov and the most chronic illnesses.

Preventing and treating Coronavirus, Covid-19 or Corona outbreaks lies in the finding and removing trigger points in the lungs and the whole body.
v Finding and removing trigger points in the lungs to treat flu, flu A, Covid-19, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, COPD, chest pain, difficulty breathing, tonsillitis, rhinitis.
From statistic, the same condition of treatment, how can the young, the healthy men and the females can self-prevent, self-heal flu caused by Coronavirus or COVID19. Not yet medicine cure viruses, asthma, COPD, Chronic bronchitis, difficult breathing, but the health of the patients makes great difference. Most death cases had other diseases.
A. First step: eat and drink first to warm up the body
The heat comes from metabolic reactions. To the weak, skinny or chronically ill people, they need to take a lot of sugar juice to supply enough glucose for the cells. During practice, there are some learners had chronic illnesses taken nearly 400 mg of sugar to have enough glucose for the cells. The glycemia should be maintained ranged from 6.0 mmol/l to 8 mmol/l.
B. Second step: lie down and place an object on the lower abdomen, this will make the blood circulate well  to the whole body
Lie down and place an object weigh about 1 kg to 2 kg on the lower abdomen. The object the author usually uses was the bottle of water, a rock, a brick or a handy bag. Place from 10 minutes to 30 minutes until they have warm hands and warm feet. During practice, the author usually saw that the hand will warm first, then the stomach, and the foot.
1. If the hands and the foot warm, then do the third step
2. If the hands warm and the foot is not warm, these people can take more sugar juice then continue to lie down and put an object on the lower abdomen.
3. If the hands and the foot is not warm, even worse, the hand become colder and have cold sweating, stop immediately to start the first step to eat more and drink more sugar juice
There are a lot of soft tissues, soft organs and large vessels in the lower stomach so changing the vibration or movement of the lower stomach can make a great impact on blood circulation. This is the reason why deep breathing and abdominal breathing in yoga or qigong have many benefits on health.
Do Covid-19, coronavirus, flu virus reveal that too many people have forgotten, untreated problems in systemic cardiovascular? Some of its drugs caused coughing because the lungs contain lots of veins! Test by slightly punching/clapping on the back.
Virus, fear and worry, make people self-reduce from greed to basic needs. The earth becomes much cleaner. Needs: just small space, quiet, simple eating, enjoy!!!
C. Third step: Removing trigger points in the lungs
We can use hands or rubber hammer to punch or clap on the back.
You may feel like this is similar to postural drainage, No, this is better. The postural drainage technique makes patients feel lots of roughness on the back but do not make the lungs vibrate much. Punching on the back makes the whole lungs vibrate, this will make patients breathe easier. Do this in the right degree can be seen as a massage for the lungs to boost the health of the lungs.
1.  Quickly and slightly punch/clap on the upper back, if there are places that the patients feel hurt, pain, breathlessness, causing the coughing or feel comfortable these are the trigger points that can make the lungs ill or pneumonitis. The trigger points I usually find are on the bottom of the lungs. We can remove these trigger points in the lungs by continuous punching on the site of trigger points for about 10 to 30 minutes each time. By asking the feeling of the patients and the sound during punching on the back we can know whether or not the trigger points have been removed?
2.  Continous doing these several days can remove all the forgotten trigger points in the lungs.
D. Fourth step: clapping on trigger points on the whole body until having the sensation of roughness.
Clap on the muscle of the back, the shoulder, the neck, the nape, and the head.
When the practitioners have warm hand and/or foot, start to clap on the muscle on the back, the muscle on the lumber, the muscle on the neck, the muscle on the nape and the muscle on the head; these are the areas that have many trigger points. Clapping on trigger points, people only feel numbness, continue clapping on it until people have the sensation of roughness or burning. The trigger points will be removed when people have the sensation of roughness or burning. Clap on those areas until all have a sensation of roughness.

S                                                 
Preventing and treating for Coronavirus, Covid-19 or Corona outbreaks lies in the finding and removing trigger points in the lungs and the whole body.
Covid-19 mortality rate, profoundly disturbing. It is not by the virus, but it may reveal the weakness of the modern medical system.
A.   The forgotten health problems
 Covid-19 mortality rate, profoundly disturbing. It is not by the virus, but it may reveal the weakness of the modern medical system. It does not heal people, it just makes them feel temporary relief. It creates term like chronic illness and asks them to take medication for blood pressure, glycemia, itchy, pain, irritation for years, decades or lifetime. Many patients of chronic diseases have to take 4 - 5 pills for diabetes, cholesterol, hypertension and impotent at the same time.
Ø  They may wrong, they may create its own conflict, paradoxes in even one branch of medicine. Worst of all, they are come from the wrong belief on lifestyle, on the heath. When having problems of lipidemia, glycemia, blood pressure, nutrition in blood, they all taught to think of medication. Poor physical lifestyle caused a lot of health problems in developed countries, just google or Wikipedia. This is a fact.
Ø   Many religious leaders infected and dying, even the high position in their religions, they even die when they are praying. It makes me doubt God. Just a kind of belief and power of belief. If Darwin was right, then we have roots from animals, we do not need too much clean and isolating lifestyle. Look at the lives of 2300 years ago, 2000 years ago, 1400 years ago, 1000 years ago, 400 years ago, 100 years ago, if based on the modern standard of hygiene, the modern theory of diseases, theory in eating, drinking, all these people of these time should be dead because of a lot of diseases.
Ø    We may forget that the condition of living can have an impact on overall health and the immune system. I can only describe the paradoxes of living, paradoxes of David and Goliath, the advantages and disadvantages of having, pr of richness, of leisure/lazy lifestyle. Modern men may lazy caused they have too much and not think much of right giving, right taking. They may   have a shallow view on physical and material life, tangible and intangible life, of giving or taking are the two faces of a coin/act/phenomenon.
Do covid-19, coronavirus, flu virus reveal that too many people have forgotten, untreated problems in systemic cardiovasculars? Some of these drugs caused Coughing because the lungs contain lots of veins! Test by slightly punching/clapping on the back.
B.         Facts of drugs for chronic health problems
Drugs: just simply make the statistic that a drug can reduce a kind of symptom, it can be approved by FDA and mass prescriptions. No need for total healing or recovered, just proves that it can reduce a kind of symptom in a cluster of symptoms call disease or syndrome. That is why patients may take a bag of prescription medication months. And they may take for years, decade, until they die. Or until they stumble to Flu, flu A, cold or stroke (overreact/too many changes of the body to the changing environment).
C. Removing trigger points by comfortable clapping or punching.
Ø Blood vessels are the reason why some kind of medicine to treat high blood pressure that effect of contraction and expending of blood vessel cause the side effect of coughing - TRY THIS: JUST PUNCHING, OR CLAPPING ON THE BACK TO REMOVE TRIGGER POINTS, WE CAN CLEAN THE AIRWAY AND STOP THE COUGHING. Any kind of coughing, even the coughing caused by side effects of hypertension medications.
Ø Right clapping or right punching that does not make patients feel pain or roughness but has impact on the vibrations of inner organs, vibrations of the cells, vessels,... can clear the ways, tubes, vessels that are inside the organs or connecting organs. This will make a great impact on health if we do it on the right degree. That is why the right nutrition and regular physical exercises are the best advice for patients of all kinds of diseases. Nutrition just give energy for the body. The exercises just to mobilize the cells, expansion of the vessels, and make the whole body more.
The movement of the muscles helps the vessels and the heart in circulating the blood. The facts are if we spleen the normal right arm for a month, we will have a weak right arm and a little atrophy on this arm. It is proved that the physical   movements have great impacts on the blood circulation and the health of cells and organs.
       
Citation:  AWAKEN YOU WONDERFUL WE                Awakenyouwonderfulwe.com
D.         Forgotten chronic diseases that make Covid-19 mortality rate, profoundly disturbing.
v   Nutrition, mineral, vitamins and physical exercises are good advice for all diseases, but a single factor of these does not create meaningful therapeutical effects. I just combine and make it better. Right calories from nutrition, combine to 3 to 5 Qigong exercises that have strong impact on blood circulation, and right clapping/physical impact that makes rhythmic pressure on trigger points will make meaningful therapeutic effects. Up to 90% patients of many symptoms like tiredness, weakness, pain, stomach pain, back pain, headache, dizziness, insomnia, vertigo, hyperglycemia, hypoglycemia, hypotension, coughing, difficult breathing, cold hands, cold feet, cold the stomach will be recovered after a day or a week. On helping people on heath, I do not take the fee if I do not help them feel better/recovered/totally healed.
v   The Qigong exercises describe in my other articles. All can try it. I just combine and explain general knowledge, simple exercises, nutrition, and alternative therapies on the eye of medical science. It is so simple that all can try or test it.  It is so obvious that the Ph.D., doctors and scientists have to admit it. Best of all, in treating the chronic symptoms, the experienced patients can treat as well as modern doctors. Learning more, they can do better. The results have not come from they are smarter, but they are awakened to the basic, simple knowledge. Experiences make them awake to the core of healing, mechanism of illness, of chronic illnesses.
v    Forgotten chronic diseases make patients tend to overreact to the changing of environment. Like the kind of health problems change with time of the day, time of the month, time of the years. Seasonal diseases.  The profound disturbing mortality rate of Covid-19, a kind of flu, a kind of cold, mainly come from complication in the lungs. They have too weak lungs, or lungs with the blood vessels have a lot of problems. Cardiovascular disease is the diseases with the vessels have a lot of problems. It has a link to the health of the lungs. Of the tiny vessels in the lungs. The giant square of blood vessels surfaces that magically exchange the air will be impaired in patients of cardiovascular diseases.
E.  Systemic effects, the organs are interdependent
If the body has hundreds of Km blood vessel, the main part of the body's vessels are in the lungs, then the stomach. Medication cause systemic effects, on the whole, body, describe in effects and side   effects in the drug leaflets.
NOTE: side effects are the effects that we do not want, but it really exists. We want some effects on other organs, but also we have to bear the effects on other organs that we may not welcome.
The lungs take oxygen for the body, but the health of the lungs are interdependent to the health of other important organs and the whole body. Relaxed deep breathing makes the lungs healthier and equipped well oxygen for the whole body. Scientists and researchers do find out that the great benefit of deep breathing - a kind of exercise in Yoga, meditation and Qigong.
During practicing, when practitioners have relaxed, long deep breaths, they can have the hand warm, feel much healthier, and soothen the pain in the muscle and the lungs.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutethas today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza:
"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability"
Citation:  AWAKEN YOU WONDERFUL WE                Awakenyouwonderfulwe.com
F.         How can we know if someone has deep breathing: just count that in one minute, how many breaths that they take.
One a simple way to have relaxed deep breathing is:
1. Just try to breath out via mouth or nose gently and slowly and as long as possible, when breathing out, we can pronounce small voice of OOOO or UUU or hahahahaha. By having this small sound, practitioners can have the breathing out longer 2-5 seconds than the breath without small sound. This can make the breath longer, deeper but the practitioners are not tired and do not have to try hard.
2. Do not try to breathe in, just breathe in normally.
By practicing this, practitioners can have only 6 to   12 breaths in a minute. While the patients of asthma usually have 20 - 40 breaths per minute. The shorter the breath, the weaker they are. The shorter of the breath can make patients have more chest pain.
Keto flu used to describe the side effects of having a keto diet to reduce weight, the diet has limited Glucid. The fat man may have keto flu in the first week of having a keto diet, he may have all symptoms like flu symptoms but he does not have flu. The symptoms of the flu that the man on the keto diet has are the results of the hunger cells and hunger organs of the whole body. These hunger cells do not have enough glucose for the energy source. The hunger of the billion cells in the body make the man have the signs live the flu-signs. All of these flu-like signs will be removed by just several cups of sugar juice!

So to the patients of flu, patients of chronic diseases, or any patients feel tired or exhausted, we should give them more sugar juice or add more sugar in their drinking juice to make them feel better, to remove all flu symptoms, to make all other cells have enough energy to beat with diseases and to prevent dangerous complications.
After having the sugar juice, patients can do simple Qigong exercises like slow deep breathing via the mouth for 30 minutes each time of practicing to mobilize the sugar into the cells. Or they can do any of the Vietnamese Qigong described in this chapter. People should pay attention to the symptoms before and after having sugar juice to know the role of sugar. If anyone has a doubt of drinking sugar juice, you should have check blood glucose levels every day.


Citation: Ebook: AWAKEN YOU WONDERFUL WE: How do we create heaven on earth? The secret of the one - page table reveals the real causes of most phenomena, physical problems, mental problems, and social problems: -Talent - Outliers - Belief system - Natural learning - Autism - ADHD - Stress - Meditation - Depression - Fibromyalgia - Pain management - Natural healing- Self-healing - Metabolic disorders, and Autoimmune diseases.

5. COVID-19 mortality rate, profoundly disturbing. It is not by the virus, but it may reveal the weakness of the modern medical system

Ø   Covid-19 mortality rate, profoundly disturbing. It is not by the virus, but it may reveal the weakness of the modern medical system. It does not heal people, it just makes them feel temporary relief. It creates term like chronic illness and asks them to take medication for blood pressure, glycemia, itchy, pain, irritation for years, decades or lifetime. Many patients of chronic diseases have to take 4 - 5 pills for diabetes, cholesterol, hypertension and impotent at the same time.
Ø   They may wrong, they may create their own conflict, paradoxes in even one branch of medicine. Worst of all, they are come from the wrong belief on lifestyle, on the heath. When having problems with lipidemia, glycemia, blood pressure, nutrition in blood, they all taught to think of medication. Poor physical lifestyle caused a lot of health problems in developed countries, just google or Wikipedia. This is a fact.
Ø   Many religious men infected and dying, even the high position in their religions, they even die when they are praying. It makes me doubt God. Just a kind of belief and power of belief. If Darwin was right, then we have roots from animals, we do not need too much clean and isolating lifestyle. Look at the lives of 2300 years ago, 2000 years ago, 1400 years ago, 1000 years ago, 400 years ago, 100 years ago, if based on the modern standard of hygiene, the modern theory of diseases, theory in eating, drinking, all these people of these time should be dead because of a lot of diseases. We may forget that the condition of living can have an impact on overall health and the immune system. I can only describe the paradoxes of living, paradoxes of David and Goliath, the advantages and disadvantages of having, pr of richness, of leisure/lazy lifestyle. They may lazy caused they have too much and not think much of right giving, right taking. They may have a shallow view on physical and material life, tangible and intangible life, of giving or taking are the two faces of a coin/act/phenomenon.
Ø   Drugs: just simply make the statistic that a drug can reduce a kind of symptom, it can be approved by FDA and mass prescriptions. No need for total healing or recovered, Just proves that it can reduce a kind of symptom in a cluster of symptoms call disease or syndrome. That is why patients may take a bag of prescription medication months. And they may take for years, decade, until they die. Or until they stumble to Flu, flu A, cold or stroke (overreact/too many changes of the body to the changing environment).
Ø   Forgotten chronic diseases make patients tend to overreact to the changing of environment. Like the kind of health problems change with time of the day, time of the month, time of the years. Seasonal diseases.  The profound disturbing mortality rate of COVID-19, a kind of flu, a kind of cold, mainly come from complication in the lungs. They have too weak lungs, or lungs with the blood vessels have a lot of problems. Cardiovascular disease is the disease with the vessels have a lot of problems. It has a link to the health of the lungs. Of the tiny vessels in the lungs. The giant square of blood vessels surfaces that magically exchange the air will be impaired in patients of cardiovascular diseases.
This is the reason why some kind of medicine to treat high blood pressure that effect of contraction and expending of blood vessel cause the side effect of coughing - TRY THIS: JUST PUNCHING, OR CLAPPING ON THE BACK TO REMOVE TRIGGER POINTS, WE CAN CLEAN THE AIRWAY AND STOP THE COUGHING. Any kind of coughing, even the coughing caused by side effects of hypertension medications. Right clapping or right punching that does not make patients feel pain or roughness but has an impact on the vibrations of inner organs, vibrations of the cells, vessels,... can clear the ways, tubes, vessels that are inside the organs or connecting organs. This will make a great impact on health if we do it on the right degree. That is why the right nutrition and regular physical exercises are the best advice for patients of all kinds of diseases. Nutrition just gives energy to the body. The exercises just to mobilize the cells, expansion of the vessels, and make the whole body more. The movement of the muscles helps the vessels and the heart in circulating the blood. The facts are if we spleen the normal right arm for a month, we will have a weak right arm and a little atrophy on this arm. It is proved that the physical movements have great impacts on the blood circulation and the health of cells and organs.
·  Nutrition, mineral, vitamins and physical exercises are good advice for all diseases, but a single factor of these does not create meaningful therapeutical effects. I just combine and make it better. Right calories from nutrition, combine to 3 to 5 Qigong exercises that have a strong impact on blood circulation, and right clapping/physical impact that makes rhythmic pressure on trigger points will make meaningful therapeutic effects. Up to 90% patients of many symptoms like tiredness, weakness, pain, stomach pain, back pain, headache, dizziness, insomnia, vertigo, hyperglycemia, hypoglycemia, hypotension, coughing, difficult breathing, cold hands, cold feet, cold the stomach will be recovered after a day or a week. On helping people on heath, I do not take the fee if I do not help them feel better/recovered/totally healed.
·  These exercises describe in my other articles. All can try it. I just combine and explain general knowledge, simple exercises, nutrition, and alternative therapies on the eye of medical science. It is so simple that all can try or test it.  It is so obvious that the Ph.D., doctors and scientists have to admit it. Best of all, in treating the chronic symptoms, the experienced patients can treat as well as modern doctors. Learning more, they can do better. The results have not come from they are smarter, but they are awakened to the basic, simple knowledge. Experiences make them awake to the core of healing, mechanism of illness, of chronic illnesses. If the body has hundreds of Km blood vessels, the main part of the body'vessels are in the lungs, then the stomach. The medication causes systemic effects, on the whole, body, describe in effects and side effects in the drug leaflets.
NOTE: side effects are the effects that we do not want, but it really exists. We want some effects on other organs, but also we have to bear the effects on other organs that we may not welcome.
Source:  Finding and removing trigger points in the lungs to help to prevent and treating 2019-nCov, Covid-19, cold, asthma, coughing, COPD, and flu A                                                                               

The lungs take oxygen for the body, but the health of the lungs are interdependent to the health of other important organs and the whole body. Relaxed deep breathing makes the lungs healthier and equipped well oxygen for the whole body. Scientists and researchers do find out that the great benefit of deep breathing - a kind of exercise in Yoga, meditation and Qigong. During practicing, when practitioners have relaxed, long deep breaths, they can have the hand warm, feel much healthier, lessen the pain in the muscle and the lungs.
How can we know if someone has deep breathing: just count that in one minute, how many breaths that they take.
One a simple way to have relaxed deep breathing is:
1. Just try to breathe out via mouth or nose gently and slowly and as long as possible, when breathing out, we can pronounce small voice of OOOO or UUU or hahahahaha. By having this small sound, practitioners can have the breathing out longer 2-5 seconds than the breath without small sound. This can make the breath longer, deeper but the practitioners are not tired and do not have to try hard.
2. Do not try to breathe in, just breathe in normally.
By practicing this, practitioners can have only 6 to 12 breaths in a minute. While the patients of asthma usually have 20 - 40 breath per minute. The shorter the breath, the weaker they are. The shorter of the breath can make patients have more chest pain.
Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe, and Gregg L. Semenza: 
"for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability"

A new view of real cause and  real cure for diseases


Preventing and treating for Coroavirus, Covid-19 or Corona outbreaks lies in the finding and removing trigger points in the lungs and the whole body.

    Finding and removing trigger points in the lungs to treat flu, flu A, cough, asthma, bronchitis, pneumonitis, COPD, chest pain, difficulty breathing, tonsillitis, rhinitis. Just try this at home, if really helps, that’s why this is the key for COVID-19
Ø  To the illness caused by the virus, there is no medicine. But the health of the individuals makes a great difference. There is no medicine for these diseases. But right eating and exercise is the best advice for all. This is an exercise for lungs & removing trigger points.

A. The first step: eat and drink first to warm up the body

The heat comes from metabolic reactions. To the weak, skinny or chronically ill people, they need to take a lot of sugar juice to supply enough glucose for the cells. During practice, there are some learners had chronic illnesses taken nearly 400 mg of sugar to have enough glucose for the cells. The glycemia should be maintained ranged from 6.0 mmol/l to 8 mmol/l.

B. The second step: lie down and place an object on the lower abdomen, this will make the blood circulate well  to the whole body

Lie down and place an object weigh about 1 kg to 2 kg on the lower abdomen. The object the author usually uses was the bottle of water, a rock, a brick or a handy bag. Place from 10 minutes to 30 minutes until they have warm hands and warm feet. During practice, the author usually saw that the hand will warm first, then the stomach, and the foot.
1.    If the hands and the foot warm, then do the third step
2.    If the hands warm and the foot are not warm, these people can take more sugar juice then continue to lie down and put an object on the lower abdomen.
3.    If the hands and the foot are not warm, even worse, the hand become colder and have cold sweating, stop immediately to start the first step to eat more and drink more sugar juice
- The warmth of the skin is from the heat of the metabolic reactions of the cells under the skin. When the cells under the skin hunger for glucose for the metabolic reactions, the skin is cold or dry. During practice, the author saw that there were some practitioners have the temperature in the hands increased just a little then it started to decreased immediately; this can explain that that glucose level in the blood starts to reduce substantially. The author asked the practitioners to start to take more sugar juice if they want to continue.

C. Third step: Removing trigger points in the lungs
We can use hands or rubber hammer 
to punch or clap on the back.
You may feel like this is similar to postural drainage. No, this is better. The postural drainage technique makes patients feel lots of roughness on the back but do not make the lungs vibrate much. Punching on the back makes the whole lungs vibrate, this will make patients breathe easier. Do this in the right degree can be seen as a massage for the lungs to boost the health of the lungs.
To know how much the vibration of the vessels and cells in the lungs, just quickly punching on the table, and see the vibrations of dust and objects on the table. If we can punch with a quick rhythm, we can make the lungs vibrate most with the little effort. The more we do for patients, the better the patients feel.

1.       Quickly and slightly punch on the back under which there are the lungs, if there are places that the patients feel hurt, pain, breathlessness, causing the coughing or feel comfortable these are the trigger points which can make the lungs ill or pneumonitis. The trigger points I usually find are on the bottom of the lungs. We can remove these trigger points in the lungs by continuous punching on the lungs and the bottom of the lungs, which are the site of trigger points, for about 10 to 30 minutes each time. By asking the feeling of the patients and the sound during punching on the back we can know whether or not the trigger points have been removed?
2.       Continous doing these several days can remove all the forgotten trigger points in the lungs.

D. Fourth step: clapping on trigger points on the whole body until having the sensation of roughness.

Clap on the muscle of the back, the shoulder, the neck, the nape, and the head
When the practitioners have warm hand and/or foot, start to clap on the muscle on the back, the muscle on the lumber, the muscle on the neck, the muscle on the nape and the muscle on the head; these are the areas have many trigger points. Clapping on trigger points, people only feel numbness, continue clapping on it until people have the sensation of roughness or burning. The trigger points will be removed when people have the sensation of roughness or burning. Clap on those areas until all have a sensation of roughness.
Ø The stiffness of the muscle in the lumbar may make the lumbar pain and prevent blood circulation to the foot which causes pain, irritation, tingling and weakness in the legs, hips, knees, and feet.
Ø The stiffness of the muscle on the shoulder may press the vessels to the arms and hands, which causes the hands' pain, weakness, numbness, and tingling.
Ø The stiffness of the muscle on the neck and the nape will prevent the blood circulation to the neck, spine, and head, which cause degenerative spine, headache, dizziness, tingling, vertigo, Alzheimer’s & Neurodegenerative Diseases and Vestibular disorder.
Ø - The cold and abnormal function of the muscle in the vessels, intestine muscle, stomach muscle will also prevent the blood circulation and substances exchanging between the heart, lungs, intestine, liver, kidneys and soft tissues, which will make these organs function poorly. We do know that we will have heart ischemia when the blood to the heart is poorly. These trigger points in the muscles in the abdominal if not being removed will prevent blood circulation in the abdominal.
There are a lot of soft tissues, soft organs and large vessels in the lower stomach so changing the vibration or movement of the lower stomach can make a great impact on blood circulation. This is the reason why deep breathing and abdominal breathing in yoga or qigong have many benefits on health.


Stress/hysteria signsThe hysterical mind???
This is not caused by IQ because they are all very smart, maybe described by fear, doubt, hysteria and the worst emotion. When people are dominated by strong emotions, logical thinking is useless. Facts are maybe useless also.Total GDP of the United Kingdom in 2019 was just $ 3.131 trillion, while of the number of Singapore in 2019 was just $ 0.5 trillion

A new view of real cause and  real cure for diseases

Series of Self-healing for chronic diseases from applying Papaya leaf juice, baking soda, aspirin, sugar, temperature, Vietnamese Qi Gong, breathing, exercise, metabolism, and traditional medicine
Van Duy Dao – Trainer, Author of Awaken You Wonderful We.

Covid-19, cold, asthma, coughing, difficult breathing, COPD, chest pain, Shortness of breath, cough with sputum,

Self-healing cough, asthma, COPD, difficult breathing and helping treat Covid-19.More reading:3.   AWAKEN YOU WONDERFUL WE: How do we create heaven on earth? The secret of the one - page table reveals the real causes of most phenomena, physical problems, mental problems, and social problems: Talent - Outliers - Belief system - Natural learning - Autism - ADHD - Stress - Meditation - Depression - Fibromyalgia - Pain management - Natural healing - Self-healing - Metabolic disorders, and Autoimmune diseases. Van D. Dao (2017). 
Real practicing:


   


 
 
  
   
  

  

   
 


  
 


References:

1.     A Level Biology. (n.d.). Factors Affecting Enzyme Activity. Retrieved July 17, 2019, from https://alevelbiology.co.uk/notes/factors-affecting-enzyme-activity/
2.     Alina Wo., Bartosz W., Gerard D., Celestyna Mila-K., and Andrzej R. (2007, February 16). The effect of whole-body cryostimulation on lysosomal enzyme activity in kayakers during training. Authors. Authors and affiliations. Original Article. First Online: 16 February 2007. Retrieved July 17, 2019, from https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-007-0404-0.
3.     Andrea Kurz, MD; Daniel I. Sessler, MD; Richard Christensen, BA; Martha Dechert, BA. (n.d.). Heat Balance and Distribution during the Core-Temperature Plateau in Anesthetized Humans. Retrieved July 17, 2019, fromhttps://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2029234
4.     Article Navigation. Influence of Dietary Lipid on Lipogenic Enzyme Activities in Coho Salmon, Oncorhynchus kisutch . (Walbaum). Huangsheng Lin Dale R. Romsos Peter I. Tack Gilbert A... Retrieved July 17, 2019, from https://academic.oup.com/jn/article-abstract/107/5/846/4769083
5.     Axelrod YK, et al. Crit Care Clin. (2006). Temperature management in acute neurologic disorders. Review article. Department of Neurology. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17239754/?i=6&from=/24365362/related
6.     Baking Soda Cancer Studies and pH Medicine Published on May 2, 2012. Reference link https://drsircus.com/cancer/cancer-studies-ph-medicine/
7.     Baking Soda Dos and Don’ts. Retrieved July 17, 2019, from https://www.webmd.com/a-to-z-guides/baking-soda-do-dont#1
8.     Benefits and Risks of Drinking Baking Soda in Water! . (2011, June 13). Retrieved July 17, 2019, from http://doudyeissa.blogspot.com.es/2011/06/benefits-and-risks-of-drinking-baking.html
9.     Boldt. (2018, April 30). 33 Surprising Baking Soda Uses & Remedies. Retrieved July 17, 2019, from https://draxe.com/nutrition/article/baking-soda-uses/
10. Catabolism. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Catabolism
11. Cell_biology. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_biology
12. Coenzyme Q10. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coenzyme_Q10
13. Colleen Huber. (n.d.). Does the Baking Soda Cancer Treatment aka . (Sodium Bicarbonate) Work? Retrieved July 17, 2019, from https://natureworksbest.com/dr-tullio-simoncini-sodium-bicarbonate-cancer-treatment/
14. Corinne O'. Osborn. (2017, December 4). Can I Use Baking Soda to Treat Cancer? Retrieved July 17, 2019, from https://www.healthline.com/health/cancer/baking-soda
15. Could baking soda improve cancer treatment? Published Thursday 31 May 2018. Reference link https://www.medicalnewstoday.com/articles/321970.php
16. Cuyamaca College: Biology 230 Human Anatomy
17. David Jockers. (2016, September 23). Baking Soda: Cancer Treatment Uses for Prevention and Testing. Retrieved July 17, 2019, from https://thetruthaboutcancer.com/baking-soda-uses-cancer/
18. Dimitra K., Ilias V. K., Achilleas M., Sofia K., Alexandra G., and Michael I. K. (2015, January 30). Fever-Range Hyperthermia vs. Hypothermia Effect on Cancer Cell Viability, Proliferation and HSP90 Expression. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4312095/
19. Dr Sircus. (2012, May 2). Baking Soda Cancer Studies and pH Medicine. Retrieved July 17, 2019, from http://drsircus.com/medicine/sodium-bicarbonate-baking-soda/cancer-studies-ph-medicine
20. Effect of long-term cold exposure on antioxidant enzyme activities in a small mammal. Retrieved July 17, 2019, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089158490000263X
21. Effect of temperature on enzyme activity. Retrieved July 17, 2019, from http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/enz_act.htm
22. Ekofi Research. (2018, July 12). There is an enzyme that makes a reaction that normally takes 78 million years occur in 18 milliseconds. Retrieved July 17, 2019, from https://nitro.ekofi.science/this-enzyme-makes-a-reaction-that-normally-takes-78-million-years-occur-in-18-milliseconds/
23. Elevation Of Body Temperature In Disease. Retrieved July 17, 2019, from https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749-6632.1964.tb13681.x
24. Enzyme Function Dependent On Temperature. Retrieved July 17, 2019, from https://www.wilsonssyndrome.com/ebook/body-function-dependent-on-body-temperature/enzyme-function-dependent-on-temperature/
25. Enzyme. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
26. Enzymes. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/cfb/enzymes.htm
27. Eva V. Osilla; Sandeep Sharma. (2019, March 16). Physiology, Temperature Regulation. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507838/
28. Glucose . (n.d.). Retrieved July 17, 2019, from https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Glucose
29. Gomez CR. Handb Clin Neurol. (2014).Disorders of body temperature. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24365362/
30. Hector Corsi. (2012,APR 25 ). Baking soda might have potential against cancer. Retrieved July 17, 2019, from http://digitaljournal.com/article/323645
31. Hiromi Shinya. The Enzyme Factor. Source Amazon.com
32. Home remedies for life. (2018, April 22). Baking Soda: 12 Benefits, Properties, Dosage And Side Effects. Retrieved July 17, 2019, from https://homeremediesforlife.com/baking-soda-benefits/
............

No comments:

Post a Comment

Thanks, Awaken You Wonderful We!

Video vỗ phổi và các clip tự chữa khác


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn tham khảo

  1. AWAKEN YOU WONDERFUL WE: How do we create heaven on earth? The secret of the one-page table reveals the real causes of most phenomena, physical problems, mental problems, and social problems: -Talent - Outliers - Belief system - Natural learning - Autism - ADHD - Stress - Meditation - Depression - Fibromyalgia - Pain management - Natural healing- Self-healing - Metabolic disorders, and Autoimmune diseases - Van Duy Dao. Amazon
  2. Sách: Tự chữ bệnh không dùng thuốc: Tổng hợp vỗ, rung, vận động, hơi thở, ăn uống, và khí công ứng dụng theo nguyên lý y học, dinh dưỡng, và y học cổ truyền. Tự chữa bệnh mãn tính: Đau đầu, Ho, hen, Đau lưng, Huyết áp thấp, Huyết áp cao, Khó thở, Tiểu đường, Trĩ, Mất ngủ, Rối loạn tiền đình, Đau cổ Vai gáy, Viêm, trào ngược dạ dày, các bệnh nan y mãn tính khác. Đào Duy Văn. Quan tâm Ib Zalo 0929 550 744
  3. Khóa online: Tự chữa bệnh không cần dùng thuốc: Tổng hợp vỗ, rung, vận động, hơi thở, ăn uống, thiền, yoga và khí công theo nguyên lý y dinh dưỡng và học cổ truyền: Đau đầu, Ho, hen, Đau lưng, Huyết áp thấp, Huyết áp cao... 

T writings

Tài liệu tham khảo cho bài giảng: "Ứng dụng khí công và thiền trong phòng, chữa bệnh và tăng cường sức khỏe."

List of most the best writings in the web Awakenyouwonderfulwe.com with the title listed from A To

List of most the best writings in the web Awakenyouwonderfulwe.com with the title listed from A To
EMOTION IS FROM HEAD, NOT HEART. This's the key to understand GUT FEELING and prevent Autism, ADHD, Depression, Suicide. ENLIGHTENMENT or AWAKENING: A high state of mind FOUR FACTORS THAT DETERMINE ALL HUMAN HEALTH AND PROBLEMS: AUTISM, ADHD, DEPRESSION GUT FEELING OF THE SAGE - SAGE'S GERM

Ứng dụng thiền và khí công theo nguyên lý YHCT giúp tăng cường sức khỏe, phòng và chữa bệnh